Regulamin Hurtowni internetowej TADO

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin Hurtowni internetowej „TADO” jest dostępny pod adresem www.tadosilver.pl

2. Hurtownia internetowa „TADO” jest prowadzona przez PPH TADO Tadeusz Leszczyński z siedzibą w Gdańsku, ul. Elizy Orzeszkowej 2/I p., REGON 190410041, NIP 5850007356.

3. Dane kontaktowe:

PPH TADO Tadeusz Leszczyński

ul. Elizy Orzeszkowej 2/I p.

80-208 Gdańsk

Adres e-mail: zamowienia@tadosilver.pl

Tel. +48 58 348 02 82

- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

4. Podstawowe definicje:

- Hurtownia internetowa/Sprzedawca – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tadosilver.pl będący jednocześnie Sprzedawcą

- Użytkownik/Klient - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

- Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Hurtownią internetową a Użytkownikiem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 

5. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Hurtownię internetową danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówień. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Hurtownię internetową określone zostały w „Polityce prywatności” Hurtowni internetowej.

6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Hurtowni internetowej konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

7. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 2

Warunki korzystania z Hurtowni internetowej

 

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Hurtowni internetowej jest  posiadanie konta Użytkownika i zalogowanie się do systemu Hurtowni. Konto Użytkownika zakłada się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego.

2. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 1 Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: nazwa użytkownika (login), hasło do konta, imię i nazwisko, NIP, dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury VAT (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto), dane do wysyłki, jeżeli są inne niż dane do faktury VAT, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

3. W celu korzystania z Hurtowni internetowej Tado należy mieć dostęp internetu i  do przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie: Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 4.0, Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 8, Google Chrome w wersji nie starszej niż 27, Opera w wersji nie starszej niż 12.11.

4.  Hurtownia internetowa TADO sprzedaje towary będące wyrobami jubilerskimi,  których szczegółowe parametry są zawarte w opisie obok zdjęcia i szczegółach produktu.

5. Sprzedawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, posiadają cechy probiercze obowiązujące dla złota i srebra na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar http://bip.oup.warszawa.gum.gov.pl/b11/dla-klienta/tabele-polskich-cech-pr/564,Polskie-cechy-i-oznaczenia-probiercze.html 

Wyroby srebrne , w których masa metalu nie przekracza 5 gram i  wyroby złote, w których masa metalu nie przekracza 1 grama są zwolnione z obowiązku cechowania przez Urząd Probierczy.

6. Wszystkie produkty oferowane w Hurtowni internetowej TADO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 

7. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, kolory i wielkość produktów mogą się różnić od rzeczywistych ze względu na ustawienia monitora a wynikające stąd rozbieżności nie mogą być podstawą do reklamacji.

 

8. Zdjęcia publikowane w Hurtowni internetowej TADO są własnością PPH TADO Tadeusz Leszczyński, kopiowanie i publikowanie ich w innych serwisach internetowych jest niedozwolone, a niezastosowanie się do tego zakazu może skutkować konsekwencjami prawnymi wynikającymi z ochrony praw autorskich.

9. Ceny produktów dostępnych w Hurtowni internetowej TADO  podawane są w polskich złotych netto i nie zawierają kosztów przesyłki towaru do Klienta.

10. Sprzedaż i wysyłka dokonywana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do krajów Unii Europejskiej.

 

§ 3

Zasady składania zamówień, realizacja oraz zmiany i rezygnacja z zamówienia

 

1. Zamówienia można składać całodobowo przez wszystkie dni w roku a realizowane są do 7 dni roboczych. Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia pocztą elektroniczną i od tego dnia liczony jest czas realizacji zamówienia. 

2. PPH TADO zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w zależności od aktualnego kursu metali i walut na rynku. Obowiązująca cena produktu będzie widoczna na potwierdzeniu zamówienia.

3. Minimalna kwota jednorazowego zamówienia to 500,00 zł netto.

4. Klient może za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod numerem +48 58 348 02 82 skorygować zamówienie lub zrezygnować z niego w trakcie realizacji. Ewentualne zmiany w zamówieniu automatycznie wydłużają czas realizacji zamówienia.

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT wystawiana zgodnie z danymi podanymi przy rejestracji Użytkownika.

6. Koszt wysyłki dla zamówień do kwoty 1500,00 zł netto wynosi 16 zł netto + należy podatek VAT i jest pokrywany przez Klienta.

7. Wszystkie zamówienia powyżej 1500,00 zł netto wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na koszt Sprzedawcy.

8. Zamówienia do krajów Unii Europejskiej są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem dla przesyłek: zagraniczna paczka pocztowa priorytetowa. Koszty przesyłki bez względu na wielkość zamówienia ponosi Klient.

 

§ 4 

Sposoby płatności i rabaty

 

1. Wszystkie zamówienia do wartości 1500,00 zł netto są wysyłane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej z formą płatności za pobraniem.

2. Zamówienia realizowane na terenie Polski powyżej 1500,00 netto zostaną wysłane po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na konto PPH TADO Tadeusz Leszczyński, ul. Orzeszkowej 2/I p. Gdańsk, MultiBank S.A. 31 1140 2017 0000 4402 0664 3912.

3. Wszystkie zamówienia realizowane na terenie Unii Europejskiej zostaną wysłane po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na konto PPH TADO Tadeusz Leszczyński, ul. Orzeszkowej 2/I p. Gdańsk, mBank SA, PL 77 1140 2004 0000 3612 0495 2083, kod Swift: BREXPLPWMBK.

4. Rabaty udzielane są przez Sprzedającego w zależności od wysokości jednorazowego zamówienia:

a) 5% rabatu dla zamówienia o wartości minimum od 800,00 zł do 1500,00 zł netto,

b) 8% rabatu dla zamówienia o wartości od 1500,00 zł do 2500,00 zł netto,

c) 10% rabatu dla zamówienia o wartości od 2500,00 zł do 5000,00 zł netto.

5. Towary oznaczone symbolem PROMOCJA nie podlegają rabatom wynikającym z wielkości zamówienia.

6. Wyroby ze złota nie podlegają systemowi rabatów wynikających z wielkości zamówienia. Ich wartość nie wpływa na wysokość zamówienia pozostałych produktów.

7. Zamówienia na wyroby ze złota powyżej 1500,00 zł netto należy opłacić w ciągu trzech dni kalendarzowych na konto PPH TADO Tadeusz Leszczyński, ul. Orzeszkowej 2/I p. Gdańsk, MultiBank S.A. 31 1140 2017 0000 4402 0664 3912, w przypadku niedotrzymania tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 5 

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru jeśli produkt nie spełnił jego oczekiwań.

2. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonym w ust. 1, pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy otrzymany towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. 

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystawia korektę faktury VAT i zwraca Klientowi  wszystkie otrzymane płatności z tej korekty wynikające.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

§ 6 

Zasady rozpatrywania reklamacji

1. Każdy wyrób zakupiony w Hurtowni internetowej TADO posiada 12 miesięcy gwarancji na wady ukryte towaru liczony od daty otrzymania produktu.

2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym prawem po odesłaniu na koszt Klienta reklamowanego produktu na adres PPH TADO.

3. PPH TADO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu dokonywanego na zlecenie Klienta. 

4.  Reklamacji nie podlegają towary, które noszą znamiona uszkodzenia mechanicznego pochodzenia zewnętrznego takie jak: pęknięcia, złamania, rozciągnięcia, wygięcia, zgniecenia. Reklamacji nie podlegają również przebarwienia po użyciu środków, które mogą wpływać na powłokę produktu takie jak: środki czystości, perfumy, kwasy, chlor itp. Towary niekompletne z powodu niewłaściwego użytkowania pozbawione części elementów lub np. kamieni również nie podlegają reklamacji. Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne. 

5. Gwarancji nie podlegają również:

• powłoki złocone,  rodowane oraz anodowane.

• utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem. 

• każda ingerencja w produkt określana jako: zmiana rozmiaru pierścionka, wymiana kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane przez osoby trzecie.

 

§ 7 

Postanowienia końcowe

 

 

1. Hurtownia internetowa honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. 

 

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Hurtowni internetowej. 

 

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Hurtowni internetowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością PPH TADO Tadeusz Leszczyński. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Hurtowni skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

 

4. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie PPH TADO oraz na stronie internetowej www.tadosilver.pl.

 

5. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.tadosilver.pl przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.

6. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby PPH TADO Tadeusz Leszczyński.

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.